1 February 2024

Toriadau yn y Pŵer a Rhifau Cyswllt mewn Argyfwng

Toriad yn y pŵer

Pan fydd y tywydd yn braf, mae’n hawdd peidio â meddwl am baratoi ar gyfer stormydd. Ond gall meddwl ymlaen llaw roi tawelwch meddwl i chi pan fydd y tywydd yn troi'n fygythiol.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am doriadau yn y pŵer sy’n lleol i chi, a phwy i gysylltu â nhw am fwy o wybodaeth ewch i:

https://powercuts.nationalgrid.co.uk/

  • Cadwch dortsh wrth law.
  • Ceisiwch osgoi defnyddio canhwyllau a gwresogyddion paraffin.
  • Cadwch radio wedi’i weindio/batri/ solar yn barod fel y gallwch wrando ar ddiweddariadau radio lleol.
  • Nid yw llawer o ffonau modern, yn enwedig rhai digidol neu ffonau diwifr, yn gweithio pa fydd toriad yn y pŵer.
    Cadwch un analog cyffredin wrth law.
  • Diogelwch offer trydanol sensitif fel cyfrifiaduron gyda phlwg amddiffyn rhag ymchwydd.

Mae gan Western Power Distribution Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth fel eu bod yn ymwybodol o anghenion preswylwyr ac yn gallu eu cynghori yn unol â hynny.

Os oes unrhyw un yn eich cymuned yn fregus, cofrestrwch yn https://www.nationalgrid.co.uk/customers-and-community/priority-services

Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod y cwmni pŵer yn gwybod nad oes gennych unrhyw bŵer. Ffoniwch nhw cyn gynted â phosib. Os ydyn nhw’n gwybod am y broblem yn barod, dylen nhw allu dweud wrthych pryd maen nhw’n disgwyl i'ch trydan gael ei adfer. Ffoniwch 105.

 

Rhifau ffôn defnyddiol mewn argyfwng

Rhybuddion Llifogydd0345 9881188
Llinell gymorth Digwyddiadau Cyfoeth Naturiol Cymru 0300 065 3000
Cyngor Sir Powys Tu Allan i Oriau03450 544 847
Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru0370 6060699
Heddlu Dyfed Powys101 - Achosion sydd Ddim yn Argyfwng
999 - Gwasanaethau Argyfwng
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru01792 562900
Dŵr Cymru/Welsh Water0800 0520130
Western Power0800 6783105 or 105
British Gas0800 111999
British Telecom0800 800150
A friendly, vibrant, forward-thinking village in the South East corner of the county of Powys. We are surrounded by the stunning scenery of the Brecon Beacons National Park. 
Keep up to date
Please enter your email to receive newsletters and updates from Llangattock Community Council. This also gives us permission to use your contact details to keep in touch. For more information about how we will use this your information, see our terms and conditions at the bottom of this page.

Please select the ways you are happy to hear from Llangattock Community Council:

Click for more information

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Llangattockcc@gmail.com
Follow us on Facebook