CROESO I LANGATWG

Mae Llangatwg yn bentref bywiog a chyfeillgar yn Ne Ddwyrain Powys. Rydym wedi ein hamgylchynu gan olygfeydd godidog o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, ac mae Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog a’r Afon Wysg yn llifo drwy’r pentref. Defnyddiwch y wefan hon i ddod o hyd i fwy o wybodaeth am y pentref, y Cyngor Cymuned, beth rydyn ni'n ei wneud a phwy ydyn ni.

Mae gan Langatwg barc busnes, busnesau twristiaeth, llety gwyliau a gwersylla, tafarn, bwyty a gwesty. Gall ymwelwyr fwynhau milltiroedd o gerdded, beicio, marchogaeth neu
gychod ar hyd Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog sy’n rhedeg drwy’r pentref.​Mae cymuned Llangatwg yn cynnwys pentref Llangatwg ei hun yn ogystal â Dardy, Ffawyddog, Legar a Hillside. Mae’n llawn hanes sy’n ymestyn nôl i’r Oes Efydd hyd at y Chwyldro Diwydiannol. Mae’r Llangatwg modern yn lle cefnogol a chyfeillgar i fod.

News & Meetings

Meetings

No event found!
View Past Meetings

Cyngor Cymuned Llangatwg

Mae Cyngor Llangatwg wedi ymrwymo i egwyddorion Deddf yr Iaith Gymraeg (1993) ac eisiau caniatáu’r defnydd o'r Gymraeg lle bynnag y bo modd. Ein huchelgais yw cael gwefan gwbl ddwyieithog, gyda’r tudalennau Cymraeg yn cael eu hychwanegu cyn gynted â phosibl.

Os oes sgiliau Cymraeg gan rywun sy’n darllen yr erthygl hon ac sy’n awyddus i gynorthwyo yn yr ymdrech honno, cysylltwch â’r cyngor.

Diolch.
Pentref cyfeillgar, bywiog, blaengar yn Ne Ddwyrain Powys. Rydym wedi ein hamgylchynu gan olygfeydd godidog o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
Cysylltu
users