1 February 2024

LLIFOGYDD – CANLLAWIAU

GWEFANNAU DEFNYDDIOL:

Cyfoeth Naturiol Cymru:

Cyfoeth Naturiol Cymru yw prif gynghorydd Llywodraeth Cymru ar faterion sy’n ymwneud â’r amgylchedd a’i adnoddau naturiol; rheoli dŵr ac amddiffynfeydd llifogydd yng Nghymru ac ymateb fel ymatebwr argyfwng Categori 1 i ddigwyddiadau amgylcheddol sy’n cael eu riportio.

https://naturalresources.wales/flooding/?lang=en

https://naturalresources.wales/flooding/check-flood-warnings/?lang=en

https://naturalresourceswales.gov.uk/flooding/check-your-flood-risk-on-a-map-flood-risk-assessment-wales-map/?lang=en

Map risg o lifogydd hirdymor:

https://naturalresources.wales/floodriskmap?lang=en

Cofrestrwch i dderbyn rhybuddion am lifogydd:

https://naturalresources.wales/flooding/sign-up-to-receive-flood-warnings/?lang=en 

Paratoi ar gyfer llifogydd

https://naturalresources.wales/flooding/preparing-for-a-flood/?lang=en

Gwirio lefelau afonydd:

https://rivers-and-seas.naturalresources.wales/?lang=en

Y Swyddfa Dywydd

Mae’r Swyddfa Dywydd yn darparu gwasanaeth meteorolegol cenedlaethol ar gyfer y DU, gan ddarparu gwasanaethau tywydd hollbwysig a gwyddor hinsawdd blaengar, i’ch helpu i wneud penderfyniadau gwell i aros yn ddiogel ac i ffynnu.  Mae’r Swyddfa Dywydd yn darparu system e-bost ar gyfer rhybuddion tywydd garw, a dylid annog pob preswylydd a pherchennog busnes, p’un a yw eu heiddo yn yr ardal sydd mewn perygl o lifogydd neu beidio, i gofrestru:

https://service.govdelivery.com/accounts/UKMETOFFICE/subscriber/new

Rhagolygon y Swyddfa Dywydd:

https://www.metoffice.gov.uk

ARGYFYNGAU SIFIL POSIBL CYNGOR SIR POWYS

Cyngor ar greu cynllun llifogydd:

Emergency.planning@powys.gov.uk

https://en.powys.gov.uk/article/3942/Flooding-alerts-and-advice

Cyfoeth Naturiol Cymru – riportio coed neu falurion sydd wedi disgyn:

0300 065 3000 (24 awr)

https://naturalresources.wales/about-us/contact-us/report-an-incident/?lang=en

 

 

 

 

 

Riportio llifogydd neu ddraeniau wedi’u blocio ym Mhowys:

https://en.powys.gov.uk/article/9784/Report-a-Flood  

Cynllun Wardeiniaid Llifogydd Crughywel a’r pentrefi cyfagos:

crickresponse@gmail.com

CANLLAWIAU PELLACH

Fforwm Llifogydd Cenedlaethol:
nationalfloodforum.org.uk/

Adfer ar ôl llifogydd Llywodraeth y DU: flood-warning-information.service.gov.uk/recovering-after-a-flood

Blue Pages: bluepages.org.uk/

Sut i lanhau eich eiddo yn ddiogel:
assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachmentdata/file/348920/Flooding how to clean up your house safely.pdf

Flood Assist

https://floodassist.co.uk/flood-warnings/flood-area-info/powys

 

ARGYMHELLION DARLLEN

Cyfoeth Naturiol Cymru:
naturalresources.wales/flooding/what-to-do-before-during-and-after-a-flood/?lang=en

Canllaw i berchnogion tai ynglŷn â gwybod am eich perygl o lifogydd: knowyourfloodrisk.co.uk/sites/default/files/FloodGuideForHomeowners.pdf

Fforymau Llifogydd Cenedlaethol “Pwy sy’n gyfrifol am beth”:
nationalfloodforum.org.uk/about-flooding/flood-facts/whos-responsible-for-what/

A friendly, vibrant, forward-thinking village in the South East corner of the county of Powys. We are surrounded by the stunning scenery of the Brecon Beacons National Park. 
Keep up to date
Please enter your email to receive newsletters and updates from Llangattock Community Council. This also gives us permission to use your contact details to keep in touch. For more information about how we will use this your information, see our terms and conditions at the bottom of this page.

Please select the ways you are happy to hear from Llangattock Community Council:

Click for more information

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Llangattockcc@gmail.com
Follow us on Facebook