19 October 2022

Gwobr grant o £49,999 i Langatwg

Mae Cyngor Cymuned Llangatwg yn falch iawn o gyhoeddi ei fod wedi derbyn £49,999 tuag at y gost o adeiladu llwybr sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn o amgylch y Maes Hamdden.  Bydd y dyfarniad, gan Gynllun Cymunedau Treth Gwarediadau Tirlenwi Llywodraeth Cymru, yn caniatáu iddo gymryd cam mawr arall tuag at wneud y parc yn hygyrch i bobl o bob oed a gallu.

Mae creu llwybr o amgylch y parc wedi bod ar frig arolygon cymunedol ers 2016. Cafodd y cais ei gefnogi gan ddwsinau o lythyrau o gefnogaeth gan drigolion a grwpiau cymunedol yn Llangatwg a thu hwnt.  Mae Cyngor Cymuned Llangatwg yn estyn ei ddiolchgarwch iddyn nhw ac i CGGC, a weinyddodd y wobr, ac yn edrych ymlaen at weithio gyda nhw yn y dyfodol i gyflawni'r prosiect.

Ar ôl ei gwblhau, bydd y llwybr yn cysylltu pob rhan o'r Maes Hamdden gyda'i gilydd ac yn ei gwneud hi'n haws i bawb ei ddefnyddio. Bydd y gwaith yn dechrau'r haf yma!

 

A friendly, vibrant, forward-thinking village in the South East corner of the county of Powys. We are surrounded by the stunning scenery of the Brecon Beacons National Park. 
Keep up to date
Please enter your email to receive newsletters and updates from Llangattock Community Council. This also gives us permission to use your contact details to keep in touch. For more information about how we will use this your information, see our terms and conditions at the bottom of this page.

Please select the ways you are happy to hear from Llangattock Community Council:

Click for more information

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Llangattockcc@gmail.com
Follow us on Facebook