5 April 2022

Cyngor Cymuned Llangatwg yn derbyn arian Loteri Amgylchedd.

Yn ddiweddar, derbyniodd Gweithgor Amgylchedd Cyngor Cymuned Llangatwg wobr o £3,900 gan y Loteri Genedlaethol trwy’r rhaglen “Gyda’n gilydd ar gyfer Ein Planed”.
Mae’r arian i'w wario ar amrywiaeth o brosiectau i godi ymwybyddiaeth o faterion hinsawdd.
Mae’r cynlluniau hyd yn hyn yn cynnwys:-
1) Ychwanegiadau dwyieithog i’n gwefan bresennol i greu adran “Y Llangatwg Werdd” newydd, sy’n amlygu mentrau lleol presennol a hyrwyddo ffyrdd cynaliadwy o fyw a lleihau allyriadau.
2) Hyfforddiant un Cynghorydd fel person Diogelu Dynodedig.
3) Sefydlu Cofrestr Gwydnwch ar gyfer y Gymuned i baratoi ar gyfer digwyddiadau tywydd garw a argyfyngau eraill.
4) Codi ymwybyddiaeth o faterion newid hinsawdd byd-eang trwy ffilmiau a chyflwyniadau yn yr ardal.
5) Treialu gweithdy Atgyweirio ochr yn ochr â gweithdai eraill a hyrwyddo cynaliadwyedd ac atgyweirio.
Os oes gennych chi sgiliau atgyweirio a hoffech chi helpu eich cymuned i ddod yn fwy cynaliadwy, neu os ydych chi wedi cofrestru fel profwr PAT, bydden ni wrth ein bodd i glywed oddi wrthoch chi!
Hefyd os oes gennych chi unrhyw syniadau gwych ar gyfer gweithdai neu ffilmiau, neu os hoffech chi gymryd rhan yn y gweithgor, cysylltwch â Kate Inglis ar: kateinglis65@gmail.com
A friendly, vibrant, forward-thinking village in the South East corner of the county of Powys. We are surrounded by the stunning scenery of the Brecon Beacons National Park. 
Keep up to date
Please enter your email to receive newsletters and updates from Llangattock Community Council. This also gives us permission to use your contact details to keep in touch. For more information about how we will use this your information, see our terms and conditions at the bottom of this page.

Please select the ways you are happy to hear from Llangattock Community Council:

Click for more information

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Llangattockcc@gmail.com
Follow us on Facebook