8 February 2021

Gallwch gofrestru nawr ar gyfer gwasanaeth casglu gwastraff o’r ardd 2021

 

 

Mae cyfle i drigolion Powys gofrestru nawr am wasanaeth hawdd, glân a syml i gasglu gwastraff o’r ardd i’w ailgylchu.

 

Bydd trigolion yn gallu cofrestru am y gwasanaeth hwn trwy fynd ihttps://cy.powys.gov.uk/gwastraffgardd neu alw 01597 827465.

 

Y gost am y flwyddyn fydd £37 sy’n cynnwys llogi bin 240 litr ar olwynion a chasglu eich gwastraff o’r ardd bob pythefnos rhwng 1 Mawrth a 3 Rhagfyr.  Mae hynny’n golygu ugain casgliad sy’n llai na £2 y bin – ei gasglu a’i ailgylchu.  Mae bin 120 litr ar gael yn rhatach i drigolion sydd â gerddi bach, neu sachau gwastraff o’r ardd y gellir eu compostio i’r rhai ohonoch sy’n gosod eich sbwriel arferol mewn sachau porffor.

 

 

" src="blob:https://www.llangattock-cc.gov.wales/02ac5ac6-974c-4481-8e45-f25f60f63f6d" alt="image001.png" border="0" class="Apple-web-attachment" style="width: 6.427in; height: 3.9375in; opacity: 1;">

 

Yn fuan iawn, byddwn yn cysylltu â thrigolion a ddefnyddiodd y gwasanaeth llynedd i’w hatgoffa i gofrestru eto am flwyddyn arall.  Pan fyddwch wedi cofrestru ar gyfer 2021, byddwch yn derbyn sticer i’w osod ar y bin gwyrdd ar olwynion i ddangos i’r criw eich bod wedi cofrestru am flwyddyn arall.

 

Os ydych chi’n newydd i’r gwasanaeth, byddwch yn derbyn bin gwyrdd newydd o fewn 10 diwrnod gwaith, felly ewch ati’n gynnar i gofrestru er mwyn elwa o’r gwasanaeth a fydd yn dechrau ym mis Mawrth.

 

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet – Ailgylchu a Gwastraff: “Mae’n teimlo fel gaeaf hir ac rwy’n siwr mai nid fi yw’r unig un sy’n edrych ymlaen i weld y Gwanwyn er mwyn codi ein calonnau.  Pan na fydd y nosweithiau mor hir a’r tywydd yn troi ychydig yn fwynach, bydd nifer ohonom yn awyddus i fynd allan i’r ardd unwaith eto.

 

“Am llai na £2 y casgliad os bydd pobl yn cofrestru nawr, mae’n golygu y gallwch fanteisio ar ffordd hawdd, glân a syml o gael gwared ar wastraff o’r ardd, gan wybod y bydd yn cael ei ailgylchu a’i droi’n gompost.  Ffordd wych o gadw at yr adduned i ailgylchu mwy.”

 

“Nid yn unig yn bydd yn golygu na fydd rhaid cario’r cyfan yn y car a’i wneud yn fudr, ond mae hefyd yn ffordd gynaliadwy a rhad o ailgylchu eich gwastraff o’r ardd.”

 

Bydd trigolion sydd ddim am fanteisio ar y gwasanaeth yn gallu parhau i gompostio eu gwastraff adref neu ei gludo i un o’r pump canolfan ailgylchu ym Mhowys.

A friendly, vibrant, forward-thinking village in the South East corner of the county of Powys. We are surrounded by the stunning scenery of the Brecon Beacons National Park. 
Keep up to date
Please enter your email to receive newsletters and updates from Llangattock Community Council. This also gives us permission to use your contact details to keep in touch. For more information about how we will use this your information, see our terms and conditions at the bottom of this page.

Please select the ways you are happy to hear from Llangattock Community Council:

Click for more information

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Llangattockcc@gmail.com
Follow us on Facebook