8 February 2021

Gallwch gofrestru nawr ar gyfer gwasanaeth casglu gwastraff o’r ardd 2021

 

 

Mae cyfle i drigolion Powys gofrestru nawr am wasanaeth hawdd, glân a syml i gasglu gwastraff o’r ardd i’w ailgylchu.

 

Bydd trigolion yn gallu cofrestru am y gwasanaeth hwn trwy fynd ihttps://cy.powys.gov.uk/gwastraffgardd neu alw 01597 827465.

 

Y gost am y flwyddyn fydd £37 sy’n cynnwys llogi bin 240 litr ar olwynion a chasglu eich gwastraff o’r ardd bob pythefnos rhwng 1 Mawrth a 3 Rhagfyr.  Mae hynny’n golygu ugain casgliad sy’n llai na £2 y bin – ei gasglu a’i ailgylchu.  Mae bin 120 litr ar gael yn rhatach i drigolion sydd â gerddi bach, neu sachau gwastraff o’r ardd y gellir eu compostio i’r rhai ohonoch sy’n gosod eich sbwriel arferol mewn sachau porffor.

 

 

" src="blob:https://www.llangattock-cc.gov.wales/02ac5ac6-974c-4481-8e45-f25f60f63f6d" alt="image001.png" border="0" class="Apple-web-attachment" style="width: 6.427in; height: 3.9375in; opacity: 1;">

 

Yn fuan iawn, byddwn yn cysylltu â thrigolion a ddefnyddiodd y gwasanaeth llynedd i’w hatgoffa i gofrestru eto am flwyddyn arall.  Pan fyddwch wedi cofrestru ar gyfer 2021, byddwch yn derbyn sticer i’w osod ar y bin gwyrdd ar olwynion i ddangos i’r criw eich bod wedi cofrestru am flwyddyn arall.

 

Os ydych chi’n newydd i’r gwasanaeth, byddwch yn derbyn bin gwyrdd newydd o fewn 10 diwrnod gwaith, felly ewch ati’n gynnar i gofrestru er mwyn elwa o’r gwasanaeth a fydd yn dechrau ym mis Mawrth.

 

Dywedodd y Cynghorydd Heulwen Hulme, Aelod Cabinet – Ailgylchu a Gwastraff: “Mae’n teimlo fel gaeaf hir ac rwy’n siwr mai nid fi yw’r unig un sy’n edrych ymlaen i weld y Gwanwyn er mwyn codi ein calonnau.  Pan na fydd y nosweithiau mor hir a’r tywydd yn troi ychydig yn fwynach, bydd nifer ohonom yn awyddus i fynd allan i’r ardd unwaith eto.

 

“Am llai na £2 y casgliad os bydd pobl yn cofrestru nawr, mae’n golygu y gallwch fanteisio ar ffordd hawdd, glân a syml o gael gwared ar wastraff o’r ardd, gan wybod y bydd yn cael ei ailgylchu a’i droi’n gompost.  Ffordd wych o gadw at yr adduned i ailgylchu mwy.”

 

“Nid yn unig yn bydd yn golygu na fydd rhaid cario’r cyfan yn y car a’i wneud yn fudr, ond mae hefyd yn ffordd gynaliadwy a rhad o ailgylchu eich gwastraff o’r ardd.”

 

Bydd trigolion sydd ddim am fanteisio ar y gwasanaeth yn gallu parhau i gompostio eu gwastraff adref neu ei gludo i un o’r pump canolfan ailgylchu ym Mhowys.

A friendly, vibrant, forward-thinking village in the South East corner of the county of Powys. We are surrounded by the stunning scenery of the Brecon Beacons National Park. 
GET IN TOUCH